head_bg

Znanje smole o izmjeni kationa

SUK6`[YHY5PWF~P7Y6}OBFH

Smole za izmjenu kationa koriste se za liječenje hiperkalijemije ubrzavanjem gubitka kalija kroz crijeva, posebno u kontekstu slabe mokraće ili prije dijalize (najefikasnije sredstvo za liječenje hiperkalijemije). Smole se sastoje od agregata velikih netopljivih molekula koje nose fiksne negativne naboje, a koje labavo vežu pozitivno nabijene ione (katione); oni se lako izmjenjuju s kationima u fluidnom okruženju do mjere koja ovisi o njihovom afinitetu prema smoli i njihovoj koncentraciji.

Smole napunjene natrijumom ili kalcijumom izmjenjuju ove katione poželjno sa kationima kalijuma u crijevima (oko 1 mmol kalijuma po g smole); oslobođeni katjoni (kalcij ili natrij) se apsorbiraju, a smola i vezani kalij se propuštaju u stolici. Smola ne samo da sprječava apsorpciju unesenog kalija, već također uzima kalij koji se normalno izlučuje u crijeva i obično se resorbira.

Kod hiperkalijemije može se koristiti oralna primjena ili retencijski klistir od polistiren -sulfonatne smole. Smolu u obliku natrijuma (Resonium A) očigledno ne treba koristiti u pacijenata sa bubrežnom ili srčanom insuficijencijom jer može doći do preopterećenja natrijumom. Smola u fazi kalcija (Calcium Resonium) može uzrokovati hiperkalcemiju i treba je izbjegavati kod predisponiranih pacijenata, npr. Onih s multiplim mijelomom, metastatskim karcinomom, hiperparatiroidizmom i sarkoidozom. Oralno su vrlo neukusni, a kao klistiri pacijenti rijetko uspijevaju zadržati ih onoliko dugo koliko je potrebno (najmanje 9 sati) kako bi izmjenili kalij na svim dostupnim mjestima na smoli.

C)[KCC7}[W3T36823TG)(QW

Vrijeme objave: 24. jun-20. jun